Posted by on

Επιμήκυνση δανείων από τον ΟΕΚ

1530535

Με προσθήκη σε τροπολογία που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, προβλέπεται η επιμήκυνση το χρονικού διαστήματος στο οποίο οι οφειλέτες θα πρέπει να εξοφλήσουν δάνεια που έχουν επιδοτηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Στη ρύθμιση μπορούν αν ενταχθούν οφειλέτες που δεν έχουν πάψει να πληρώνουν κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις για πάνω από έξι μήνες (πριν την υποβολή της αίτησης του να ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση).

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

«Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων».

Σύμφωνα με την ίδια προσθήκη, «ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε υπουργική απόφαση ή άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα δάνεια του ΟΕΚ».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, 14:24

Translate »
SYGRISIS Property Estate Επικοινωνία
Στείλτε μας το μήνυμά σας
Send