ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια ορισμένη χρονική στιγμή.
Οι λόγοι για να εκτιμήσετε ένα ακίνητο είναι πολλοί και σημαντικοί.
Κάθε ακίνητο είναι μοναδικό και έχει την δική του μοναδική αξία.
Μια σωστή εκτίμηση πρέπει να λάβει υπόψη της περισσότερο από 30 διαφορετικούς παράγοντες , ενώ μπορεί να γίνει και με διαφορετικές μεθόδους, τους οποίους μόνο ένας έμπειρος εκτιμητής είναι σε θέση να γνωρίζει προκειμένου να αποτυπώσει ακριβέστερα την πραγματική αξία του.
Η εκτίμηση δεν περιορίζετε μόνο στης αγοροπωλησίες αλλά αφορά και τiς μισθώσεις.
Μία λάθος εκτίμηση μπορεί να αποβεί επιζήμια , άρα μία έκθεση εκτίμησης δεν είναι απλή υπόθεση, όμως είναι απαραίτητη.
Σκοπός είναι να προσδώσουμε σ ένα ακίνητο την πραγματική του αξία στην δεδομένη χρονική στιγμή.
Στην περίπτωση που μας αναθέσετε να εκτιμήσουμε το ακίνητο σας , θα το διαφημίσουμε
– προωθήσουμε σε πελάτες μας για διάστημα 3 μηνών χωρίς καμιά επιβάρυνση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

 1. Εντολή εκτίμησης με ημερομηνία, σκοπό κλπ.
 2. Αυτοψία στο ακίνητο.
 3. Φωτογραφικό Υλικό.
 4. Συλλογή απαραίτητων εγγράφων (σχέδια, τίτλοι)
 5. Ταυτοποίηση εγγράφων.
 6. Σύνταξη εκτίμησης.
 7. i. Εισαγωγικό Σημείωμα.
  ii. Σκοπός εκτίμησης.
  iii. Χρόνος σύνταξης έκθεσης εκτίμησης.
  iv. Χρόνος που αναφέρεται η έκθεση εκτίμησης.
  v. Γενική περιγραφή του ακινήτου.
  vi. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ακινήτου.
  vii. Περιγραφή θέσεως του ακινήτου.
  viii. Προσβασιμότητα στο ακίνητο.
  ix. Μέθοδοι εκτίμησης.
  x. Συμπέρασμα – Τελική αξία.
  xi. Επισυναπτόμενα έγγραφα.

Translate »
SYGRISIS Property Estate Επικοινωνία
Στείλτε μας το μήνυμά σας
Send